De ce şi cât va sta în genunchi în faţa Rusiei R.Moldova?

În genunchi în faţa Rusiei stau nu cei ce conduc Republica Moldova,  ei se cred pe cal, iar unul din ei crede că el este „primul”; în genunchi stă poporul, adică noi, românii-moldoveni, cărora de peste 200 de ani străinii, şi-n primul rând ruşii, ne tot spun cine suntem, cum se numeşte limba vorbită de noi, cu cine să fim şi cu cine să nu fim împreună.  Pentru Rusia e crucial ca Republica Moldova să nu fie nici cu Uniunea Europeană – în marea familie a civilizaţiilor cultivate, nici cu România, de care o leagă  istoria şi sângele, ci cu Rusia; dovada – istoria falsificată de ea începând cu 16 mai 1812 !!! Alexandru I cu Golenisciev-Kutuzov, Stalin cu Molotov, Putin cu Kozacul si superstrategul sau Rogozin au fost şi sunt cei, care zi şi noapte se gândeau şi se gândesc în continuare cum să ne facă „fericiţi”. Iată „povestea” Rusiei despre ocupaţiile din 1812, 1940, 1944: „salvaţi” şi ,,eliberaţi”, chipurile, de Imperiul otoman şi de romani – în consecinţă, Ţara Moldovei ruptă-n două în 1812, iar România – în 1940.

În prezent suntem liberi şi independenţi, recunoscuţi şi de cei ce ne-au ocupat, de Rusia, dar nu liberi de a adera la  Uniunea Europeană sau de a ne uni cu România, ţara tuturor românilor; independenţi, dar dependenţi  de Rusia, până ne va ocupa din nou, este vorba de timp şi de conjuctura potrivită Rusiei, aşa cum a fost  în 1812-40-44 şi 1991, cand au ocupat Transnistria şi oraşul Tighina (dacă n-au putut avea tot teritoriul, au înşfăcat măcar o parte, doar ca să se poată menţine în Balcani).

Ne-au băgat ideea  că suntem „moldoveni” de naţionalitate şi vorbim „limba moldovenească”, dar de vorbit să vorbim  în rusă, nu la ei în ospeţie,  la  noi, acasă, de parca am fi în Kaliningrad.

Rusia nu vrea să avem o Istorie a românilor. Ea vrea ca Istoria Republicii Moldova să fie scrisă pe placul ei, ca în anii de trista ocupaţie!

R. Moldova – stat independent!!! Dar cu Mitropolit subordonat Patriarhiei Rusiei, de parca am fi republica Volgograd! La toate serviciile divine obligatoriu este pomenit Patriarhul Rusiei şi nu cel al României, cum ar fi corect; nici cum nu vor să recunoască originile noastre româneşti, de aceea neagă spiritualitatea care ne defineşte.

Aşa au văzut şi aşa  văd conducătorii Rusiei „fericirea” a patru milioane de români moldoveni, care au locuit şi locuiesc în spaţiul pruto-nistrean – teritoriu moştenit de la strămoşii noştri daci, şi nicidecum al Rusiei, cum pretindeau foştii şi pretind unii dintre actualii politicieni ruşi.

Am păşit în al 202 an de cand ne-aţi „fericit”, mulţumim , spasibo,  uvajaemîe gospoda Rossii, no mî v vaşei pomoşci i sciastii ne nujdaemsia, nahlebalisi russkogo „sciastia” naşi roditeli, dedi, pradedi i bratiia.

Trist, dar adevarat e când spunem, că libertatea  unui popor nu întotdeauna depinde de el sau de conducătorii pe care îi are, cu toate că ultimii au rolul decisiv în salvarea libertăţii  poporului; exemple avem multe în istoria omenirii (războaiele câştigate de Ştefan cel Mare şi Sfânt, Domnitorul Moldovei; cel câştigat de Filanda în lupta cu URSS etc.)

Şi totuşi, făcând abstracţie de conjuncturile politice, soarta unui popor a depins întotdeauna şi în toate timpurile de cel, care se afla la cârma statului, fie el domnitor, preşedinte sau prim-ministru, căci el a fost şi rămâne pentru mulţime exemplu de demnitate…  Nu degeaba există expresia „funcţie de demnitate publică” , presupunându-se de la sine, că aceasta obligă la exemple pozitive. Exemplele, la noi, însă, pot fi diferite… Astăzi, unii, gustând puterea, uită de menirea funcţiei pe care o deţin şi cred că pot face cu ea tot ce-şi doresc. Trădarea şi punerea în genunchi a propriului popor, pe care ţi-a căzut norocul să-l conduci – această jertfă nevinovată adusă străinului, nu mai este una de ocară, cum nu mai este pentru unii  o ruşine să furi…

Aş putea să dau exemple din istorie, dar nu acest scop urmăresc; vreau să mă refer nu  la trecutul nostru istoric, unde am avut de toate: şi viaţă dată pentru libertatea poporului, dar şi trădare în numele propriului orgoliu – orgoliul de a fi primul în toate. Dar poţi oare fi  „primul”, îndeplinind ordine străine, deci, fiind de fapt în  simbrie la străin, adică sub un străin?

Vreau să vorbim despre prezent, deoarece cunoaştem, că prezentul construieşte viitorul.

Aşadar, de ce stă R. Moldova în genunchi în faţa Rusiei, de ce tac moldovenii când văd că alesul lor, în loc să-i conducă cu demnitate, spune ce le convine/place conducătorilor Rusiei, semnează ce documente vor ei! Într-un cuvânt, face tot cum doreşte Cremlinul, altfel cum să înţelegem, că după ce juri pe  Constituţia R. Moldova, semnezi Acorduri cum prevede legislaţia Rusiei, nu cum prevede legislaţia noastră. Cred că deja aţi înţeles că este vorba de Vlad cel Filat, care la o întâlnire cu brigadirul colhozului „PMR” a dat jos de pe perete stema de stat şi tricolorul, ca să nu-l streseze pe acesta, iar la ultima intâlnire din 5 decembrie 2012 cu Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat Acordul „sărbătorilor”, Acord, care prevede organizarea în fiecare an, de 9 mai, sărbătoarea „victoriei în Marele  Război pentru  apărarea Patriei”, „uitând” că legislaţia R. Moldova prevede sintagma „al doilea război mondial”! Iată, stimaţi români – moldoveni, cine ne pune în genunchi în faţa conducătorilor Rusiei, iată de ce superstrategul Rogozin şi-a făcut apariţia pe data de 9 mai în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Ce credeţi, stimaţi cetăţeni, despre asemenea conducători? Care ar fi motivul acestor conducători, care jură cu mâna pe Constituţia R. Moldova, dar după ce ocupă funcţia uită de jurământ şi fac doar ce vor ei sau ce li se spune de undeva, din piaţa Roşie, fie în folosul personal, fie în interesul străinului, numai nu în folosul poporului? De ce apără interesele Rusiei şi nu ale statului, în numele căruia au jurat. O să spuneţi, că politica e o mare c… sau că aşa ni-i norocul şi această soartă ne este dată de la Dumnezeu… nu pot să fiu de acord, Domnul cel de sus a dat poporului român ceea ce a dat tuturor popoarelor şi spun aceste cuvinte în ziua Paştelui Blajinilor (Dumnezeu să-i odihnească pe cei morţi şi-n primul rând pe cei, care au murit pentru cauza poporului lor). Problema e în noi, dragi români, da, e în noi şi stiţi de ce, pentru că:

– ne place să fim amăgiţi;

– nu ne plac oamenii cinstiţi sau ne plac mai puţin;

– moldovenilor le plac tradătorii şi le place să-i ierte („tradare să fie, dar să ştiu şi eu”, vorba lui Caragiale);

– suntem prea orgolioşi şi plini de sine şi mai repede ne dăm cu cel ce ne tradează, ce ne amăgeşte, ne fură, decât cu adevărul şi dreptatea;

– ne bucurăm când stăpânul sau trădătorul  ne aruncă câte un os, chiar de pierde poporul;

– folosim omul şi Ţara în interes personal sau în interesul „şefului” şi al străinului, numai să ne fie bine;

– ne place să slujim mai mult străinului, decât poporului;

– ne place să trăim cu capul aplecat, decât cu capul sus şi cu demnitate;

– ne place să vorbim în limba rusă,  cu toate că  am fost ocupaţi de Rusia, decat în limba română;

– îi credem pe cei ce ne-au ocupat mai mult decât pe ai noştri în problemele ce ţin de identitatea noastră, de denumirea limbii  vorbite, de adevarata istorie a noastră;

– ne place să fim mai bine cu străinul, decât cu fratele;

Întru-un cuvânt, ne place cel ce ne ocupă, ne trădează, ne amăgeşte, ne fură, ne sărăceşte moral şi material, dorind totodată să trăim în libertate, în bunăstare şi cu multă dreptate. Asa ceva, dragi români de pretutindeni, Dumnezeu n-a dat, Maria sa a dat Omul, pamântul, aerul şi apa pentru el, în rest totul e în mâna lui şi depinde totul de el, atât soarta lui, cât şi soarta poporului său.

Iată,  din punctul meu de vedere, răspunsul la întrebarea „de ce şi cât va sta R. Moldova în genunchi în faţa Rusiei”.

Vorba populară: Dumnezeu dă, dar în torbă nu pune. Este o dovadă în plus a vieţii trăite de român, fie el moldovean, muntean, ardelean, bănăţean, oltean, bucovinean, maramureşean, sau transnistrean… În toate timpurile, indifirent de cine i-a fost domnitorul sau Prim- ministrul. Aşadar, nu uitaţi să vă cumpăraţi torbă, dar aveţi mare grijă ce puneţi în ea – fericire sau necaz, dragoste sau ură, omenie sau despotism, grijă de OM, de Ţară sau slugă la stăpân, valori şi principii sau orgolii şi autoritarism, onestitate şi demnitate sau minciuni şi hoţie…

Fiecare naţiune şi  popor îşi dezvoltă singur calităţile sale. Noi, urmaşii lui Decebal, nu am fost un popor războinic, ne-am croit viaţa fără războaie, nu am ocupat teritorii ce nu ne aparţineau şi nu am luat de la nimeni nici o farmătură, am trait din munca noastră. Istoria, însă, ne demonstrează, că nu toate popoarele au procedat la fel; unul din ele este şi poporul rus, căruia i-a plăcut şi încă îi mai place să ocupe şi să subjuge popoarele mici. De ce, ce nu le ajunge, zău nu înţeleg, doar astăzi au de toate, înafară de respect din partea popoarelor subjugate. Politica Rusiei de a domina în toate, inclusiv şi-n cele rele, ştirbeşte foarte mult din ceea ce a lăsat ca moştenire poporul paşnic, din ceea ce creează şi astăzi scriitorii, arhitecţii, inginerii, oamenii de cultură şi artă (teatrul, pictura, cinematografia, jurnalismul, radio, TV ect.). Dacă scriitorii, oamenii de cultură, au schimbat  la faţă Rusia, atunci oamenii politici de astăzi menţin, din păcate, faţa Rusiei ţariste şi comunisto-sovietice. Din ce motive tac cetăţenii  Rusiei timp de 200 de ani despre politica imperială a statului lor în privinţa popoarelor mici. Nu cumva aceasta-i o caracteristică a  poporului rus, creată de secole; nu cumva Basarabia istorică şi Transnistria ar fi fost ocupate, indifirent de cine era sau cine este la cârma Rusiei? Păcat, timpurile şi lumea s-au schimbat şi doar în folosul poporului rus va fi, dacă se va schimba şi faţa Rusiei  politice.

%d blogeri au apreciat: