Mesaj de felicitare Preşedintelui României, Traian Băsescu

Stimate Domnule Preşedinte,
 
Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai cordiale felicitări cu ocazia Zilei Naţionale a României, împreună cu sincere urări de sănătate şi de noi realizări  în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere.
 
Pe perioada aflării mele în funcţia de Preşedinte, am beneficiat din plin de spiritul de înţelegere şi de deschidere pe care l-aţi manifestat faţă de mine şi compatrioţii mei,  de o relaţie cu adevărat frăţească între Chişinău şi Bucureşti pe care mi-aş dori enorm de mult s-o putem continua şi pe viitor. Am apreciat nespus eforturile pe care le întreprinde România, sub îndrumarea Dumneavoastră, pentru a promova şi a susţine constant şi plenar Republica Moldova cu orice ocazie şi în cadrul tuturor organismelor  internaţionale şi regionale. Sunt convins că generaţiile care vor veni vor şti să aprecieze  şi mai mult decât noi aportul poporului român şi al conducătorilor săi la integrarea Republicii Moldova în marea familie europeană. Vă suntem profund recunoscători,  în primul rând Dumneavoastră personal, pentru înţelepciunea şi răbdarea cu care ne trataţi, pentru ajutorul dezinteresat în promovarea idealului nostru comun – integrarea în Uniunea Europeană.
 
Sprijinul de care am beneficiat plenar, în special pe parcursul nostru european, eforturile de promovare a ţării noastre la Bruxelles şi în capitalele ţărilor membre  ale Uniunii Europene, mesajele deschise de sprijinire a năzuinţelor noastre de a scăpa  de moştenirea din trecut, de a promova reformele democratice şi pe cele economice, de a făuri un stat de drept, bazat pe valori europene, reprezintă o dovadă a angajării fără precedent a României în favoarea Republicii Moldova. Contăm şi pe viitor  pe sprijinul autorităţilor române şi ne dorim să valorificăm cât mai multe din şansele pe care ni le-a oferit istoria, să punem cât mai multă substanţă în toate acordurile bilaterale, să realizăm mai multe acţiuni concrete orientate spre binele cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului, în spiritul înaintaşilor noştri. Apreciem la justa valoare sprijinul acordat Guvernului Alianţei pentru Integrare Europeană, inclusiv asistenţa generoasă de care am beneficiat pentru depăşirea calamităţilor naturale din vara acestui an. 
 
Felicitându-Vă încă o dată şi adresând urări de pace şi prosperitate continuă poporului român, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia deosebitei mele consideraţii.

%d blogeri au apreciat: